Skip Navigation
Search

Research Awards

CEF Research Excellence in the BNB Bank Business Resiliency and Recovery Program, Fall 2020

Olga Aristova

Yaci Chen 

Jiawei Gao

Simranjit Kandola

Jacob Rueb

Thiri Thu

Benny Zheng

Shiyi Zhu 

Excellence in Hedge Fund Case Competition, Spring 2020

Cheng Peng (Team Leader); Ruoyang Niu; Qiuyu Qin; Cunyuna Yin

Haixiang Zhu (Team Leader); Yao Qi; Yu Shi; Ruoyu Zhang; Fanyu Xu

CEF/BBL Research Excellence , Fall 2019

Olga Aristova

Sandra Kayira

Junda Li

Bowen Pan