Graduations


1

2022

Lei Chen, phD

Adam Taouil, phD

Saerom Kim, phD

Christopher Karwan, MS

1

2021

Timothy Clement, phD

Jinwoo Kim, phD

Jinghe Lu, MS

Hersh Bandale, MS

1

2020

Monaf Awwa, phD

Shengwei Xiong, MS

123123

2019

Yi Sun, phD

Jingon Ryu, MS

123

2018

Yaozhong Zhang, phD

Yao Zong, phD

Su Yan, phD

1

2017

Xin Wang, phD

Changwei Wang, phD

Qianwen Gan, MS

Katherine Maffutti, MS

2016Commencement

2016

Longfei Wei, PhD.

Krupa Haranahalli, PhD.

Simon Tong, PhD.

Yi Sun, MS.

2015Commencement

2015

Tao Wang, PhD.

Yang Zang, PhD.

2014_grad

2014

Divya Awasthi, PhD.

Jacob Vineberg, PhD.

Xin Wang, MS.

2013Graduation

 

2013

Alexandra Athan, PhD.

Chih-Wei Chien, PhD.

Joshua D. Seitz, PhD.

William T. Berger, PhD.

Ying-Jen Chen, MS.

  

 

 2012_grad  

2012

Edison S. Zuniga, PhD.

Chi-Feng Lin, PhD.

Dharam Gohil, BS.

Huimin Wu, BS.

 More Graduation Photos

Department of Chemistry, Stony Brook University, Stony Brook, New York 11794-3400 Phone: (631) 632-7890