Skip Navigation
Search

Executive Committe

Dr. Nirmal Mattoo, President

Prof. S.N Sridhar Director, Center for India Studies

Prof. Kamal Sridhar Associate Director, Center for India Studies

 

Members

Dr. Urmilesh Arya

Dr. Vijaypal Arya 

Dr. Yashpal Arya

Dr. Latha Chandran 

Mr. Prem Chandran 

Mr. Yatin Doshi

Dr. Krishna Gujavarty

Ms.  Indu Jaiswal 

Ms. Jennifer Jaiswal

Dr. Rajesh Kakani 

Ms.Urvashi Kaul 

Dr. Anoop Kapoor

Mr. Ravindra Kudur 

Dr. Buddhadev Manvar 

Dr. Dolly Manvar 

Ms. Tina Mattoo

Mr. Sudesh Mukhi 

Dr. Sudha Mukhi 

Mr. A.J. Nagaraj

Prof. N.S. Ramamurthy

 

Dr. Azad Anand, Past President

Login to Edit